Engineering

Meijer Engineering B.V. houdt zich onder andere bezig met de technische ontwikkeling van machines en constructies. Door kennis in verschillende takken van de machinebouw, kunnen vrijwel alle problemen tot een hoogwaardige oplossing komen.  

Ontwerp

Nadat de klantwensen besproken en gedocumenteerd zijn, breekt de ontwerpfase aan. Hierin wordt de machine of constructie ontworpen met een 3D-CAD pakket (SolidWorks). Zodra de machine of constructie getekend is, zal deze getoetst worden aan de klantwensen en eventuele berekeningen worden gemaakt. Tot slot wordt het ontwerp voorgelegd aan de klant.